การกระทำของพ่อแม่ มีผลต่ออนาคต และความสำเร็จของลูกไหม ?
คำถามนี้ถูกลบ
มีผล แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ หากคิดว่าที่ท่านสอนมาไม่โอเค
  • 1
โฆษณา