หนังสือกระดาษ อ่านเข้าใจมากกว่า มีสมาธิมากกว่า ได้กลิ่นอายของหนังสือ
หนังสือกระดาษไม่ตายง่ายๆ
  • 1
โฆษณา