ที่เปลี่ยนไป:
-สภาพร่างกาย สายตา การเคลื่อนไหว
-ไฟในการทำงานลดลง (จากเหตุผลข้างบน+เหตุผลส่วนตัว)
ที่ไม่เปลี่ยน:
-การอยู่ดูโลกไปนานๆ อยากเห็นความก้าวหน้า การพัฒนาด้านต่างๆ
  • 2
โฆษณา