14 ต.ค. 2021 เวลา 07:11
การมีบุพการีที่ไม่เห็นแก่ตัว พ่อแม่เราไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่พวกเขาเป็นที่พึ่งเราได้ในหลายๆเรื่อง โดยเฉพาะที่พึ่งทางใจ
โฆษณา