14 ต.ค. 2021 เวลา 07:17 • ความคิดเห็น
สั้น ๆ คือ นิสัยคนไทย คนไทยส่วนใหญ่วนอยู่กับเรื่องที่ไม่ส่งเสริมการใช้ตรรกะ ล่าสุดถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมากสุดแห่งนึงของโลก แต่คุณภาพจากการใช้อินเตอร์เน็ตอยู่ในเกณฑ์ต่ำ...
โฆษณา