14 ต.ค. 2021 เวลา 07:31 • ไลฟ์สไตล์
คนที่มีภาวะผู้นำ ไม่ใช่เรื่องการมีอำนาจแต่เป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่
โฆษณา