มีบัญชีอยู่แล้ว?
“TRUST” คืออะไร และ “REIT” คืออะไร มีความแตกต่างกันอย่างไร
“ทรัสต์” และ “REIT” ทั้งสองคำนี้มีความแตกต่างกันอย่างไร เชื่อว่านักลงทุนหลายคนก็มีความสงสัย
วันนี้ทีม พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ พามาหาคำตอบไปด้วยกัน
“TRUST” คืออะไร
คำว่า "TRUST" หรือ ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน (Trust for Transactions in Capital Market) “ทรัสต์" ไม่ใช่นิติบุคคล แต่เป็นนิติสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ เป็นการจัดการทรัพย์สินรูปแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดความสัมพันธ์ของบุคคล 3 ฝ่าย คือ ผู้ก่อตั้งทรัสต์ (Settlor) ทรัสตี (Trustee) และ ผู้รับประโยชน์ (Beneficiary)
ในปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศให้ก่อตั้งทรัสต์ได้โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1) ทรัสต์สำหรับการบริหารและจัดการลงทุน (Active Trust) ที่มีการออกใบทรัสต์ โดยแบ่งย่อยได้ดังนี้
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนของผู้ลงทุนสถาบันและรายใหญ่ Institutional Investor & High Net Worth Trust Fund (II & HNW Trust Fund)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ Real Estate Investment Trust (REIT)
- Exchange-Traded Fund ในรูปทรัสต์ (Exchange Traded Trust (ETT))
- นิติบุคคลเฉพาะกิจในรูปทรัสต์ (Special Purpose Trust) เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
- ทรัสต์ที่เกี่ยวกับการออกตราสารศุกูก (Sukuk Trust)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Trust)
2) ทรัสต์สำหรับการถือครองทรัพย์สินหรือเพื่อประโยชน์ในการชำระหนี้ในการออกหลักทรัพย์ (Passive Trust) โดยแบ่งย่อยได้ดังนี้
- ทรัสต์ในการออกและเสนอขายหุ้นให้กรรมการและพนักงาน (ESOP)
- ทรัสต์ในโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (EJIP)
- ทรัสต์ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์
- การตั้งบัญชีเงินสำรอง (Reserve Account) หรือเงินทุนทยอยชำระ (Sinking Fund) ในรูปทรัสต์เพื่อการชำระหนี้ในการออกหุ้นกู้
- การตั้งบัญชีทรัพย์สินในรูปทรัสต์ในการเรียกเก็บหนี้ให้นิติบุคคลเฉพาะกิจ
- ทรัสต์สำหรับธุรกรรมการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่อ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์
3) ทรัสต์เพื่อประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน (Private Equity Trust) ไม่ว่าจะเป็นตาม ข้อ 1) หรือ ข้อ 2)
“REIT” คืออะไร
คำว่า “REIT” หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า REIT เป็นหนึ่งในประเภทของทรัสต์สำหรับการบริหารและจัดการลงทุน (Active Trust)
REIT มีลักษณะเป็นกองทรัพย์สินที่ถือกรรมสิทธิ์โดยทรัสตี (Trustee) ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยผู้ก่อตั้ง REIT คือ ผู้ที่จะเข้าเป็นผู้จัดการกองทรัสต์ (REIT manager) และจะเป็นผู้เสนอขายหน่วยทรัสต์ นำเงินที่ได้จากการขายหน่วยทรัสต์มาให้กับทรัสตีเพื่อนำไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีศักยภาพ สามารถสร้างรายได้ค่าเช่าได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะจ่ายผลผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุน โดยการจัดตั้ง REIT จัดตั้งขึ้นโดยสัญญาก่อตั้งทรัสต์ (Trust Deed) และจะแบ่งหน้าที่ให้ REIT Manager เป็นผู้บริหารจัดการ REIT และ Trustee เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ REIT Manager และเก็บรักษาทรัพย์สินของ REIT นั้นๆ
แล้ว “PROSPECT” จัดอยู่ในทรัสต์ประเภทไหน
PROSPECT หรือ Prospect Logistics and Industrial Leasehold Real Estate Investment Trust ก็จัดว่าเป็น REIT หรือ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust) นั่นเอง
ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าทั้งสองคำมีความแตกต่างกัน หากจะเรียกชื่อย่อของ REIT ว่ากองทรัสต์ เหมือนที่เคยได้ยิน อาจจะไม่ถูกความหมายมากนัก เพราะคำว่ากองทรัสต์นั่นมีความหมายกว้างมาก สามารถสื่อได้ถึงทรัสต์ได้หลายประเภท
ขอบคุณข้อมูลจาก : สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กร. 23/2564 เรื่อง การกำหนดประเภทธุรกรรมในตลาดทุนที่ให้ใช้ทรัสต์ได้
📌 ติดตามอัพเดทข่าวสารของ PROSPECT และความรู้เกี่ยวกับ REIT เพิ่มเติมได้ที่
  • กำลังนิยมในบล็อกดิต
   สคบ.เเจง ร้านค้าต้องเเจ้ง service charge ล่วงหน้า จะจ่ายหรือไม่เป็นสิทธิของลูกค้า ขณะที่ร้านขายข้าวในสหรัฐอเมริการะบุ คนท้องถิ่นยอมจ่ายเพื่อเเลกกับการบริการที่ดีเยี่ยม หลังเกิดกรณีการเก็บค่า service charge ว่า บางร้านไม่ควรได้รับ service charge จนเป็นที่มาของคำถามว่า ผู้บริโภคมีสิทธิเลือกที่จะจ่ายหรือไม่จ่ายได้หรือไม่
   iiG - อุดรธานี ที่ iiG เราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และเชื่อว่ายังมีคนเก่งๆ อีกมากมายทั่วประเทศ ที่พร้อมแสดงศักยภาพ และต้องการนำความรู้ ความสามารถของตนเองมาใช้ในการทำงานที่สร้างคุณค่าให้แก่ตนเอง รวมไปถึงองค์กรและสังคม
   สรุป #เด็ก16ผ่าไฟแดงชนคนตาย กลุ่มเด็กอายุ15-16เมาขับ BM ผ่าไฟแดง ชนบัณฑิตหนุ่มอนาคตไกลเสียชีวิต ตอนนี้ยังไร้การเยียวยา
   ด่วน! ล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศหลายสำนักได้รายงานว่า นาโต (NATO) ได้ส่งรายงานข่าวกรองไปยังประเทศสมาชิกเพื่อเตือนว่า เรือดำนํ้าพลังงานนิวเคลียร์เบลโกรอด RFS Belgorod (K-329) ของรัสเซีย ซึ่งติดตั้งตอร์ปิโดขนาดยักษ์ "โพไซดอน" จำนวน 6 ลูก หรือที่รู้จักกันในชื่อ "Paladin of the Apocalypse" แต่ละลูกมีความยาว 24 เมตร และติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ 100 เมกะตัน • ล่าสุดเรือดำนํ้าลำดังกล่าวได้ออกปฏิบัติตามคำสั่งของ ปธน. วลาดิมีร์ ปูติน และได้ดำหายไปจากน่านน้ำในมหาสมุทรอาร์กติก ตามรายงานระบุว่า นาโตเกรงว่าขณะนี้ภารกิจของเรือดำน้ำรัสเซียกำลังทดสอบซุปเปอร์ตอร์ปิโดโพไซดอน ที่มีขีดความสามารถเดินทางใต้น้ำลึกสุด 1 กิโลเมตร และมีพิสัยไกลถึง 10,000 กิโลเมตร ด้วยความเร็วสูงสุด 100 นอต แล้วจุดชนวนระเบิดใกล้ชายฝั่งเพื่อก่อให้เกิดสึนามิกัมมันตภาพรังสี
   ดูทั้งหมด