14 ต.ค. 2021 เวลา 10:25 • ครอบครัว & เด็ก
เป็นวิธีการงง้อของแม่ โดยที่ไม่อยากให้เราติดกับเหตุการณ์ที่เคยทะเลาะ ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น เพราะแม่ไม่ได้คิดอะไร แต่เราต่างหากคิดวกไปวนมา จ้องแต่จะงอลแม่
โฆษณา