14 ต.ค. 2021 เวลา 12:22 • ปรัชญา
ไปเป็นจิตอาสาโครงการ Himalayan health exchange ค่ะ เป็นโครงที่ชวนให้บุคคลากรทางแพทย์เดินสายตรวจชาวบ้านในเขตพื้นที่ห่างไกลในเขตหิมาลัย แต่ก็ไม่รู้ว่าเค้าจะรับคนที่ไม่ได้เรียนจบแพทย์แบบเรามั้ย ถ้ามีโอกาสก็อยากลองไปสักครั้ง สัมผัสชีวิต วัฒนธรรม และธรรมชาติรอบตัวค่ะ
โฆษณา