15 ต.ค. 2021 เวลา 12:09 • สิ่งแวดล้อม
ผลิตเสื้อ 1 ตัวใช้อะไรบ้าง ?
Fast fashion กำลังเป็นที่สิ่งที่ทำให้โลกเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว แฟชั่นที่รวดเร็ว
ต้นทุนต่ำ คุณภาพไม่ได้สูงมากมาย ตามกระแส เน้นใส่เพียงไม่กี่ครั้งก็ทิ้ง
ซื้อมาเพียงเพื่อถ่ายรูปให้ออกมาสวยงามพอใจ
แล้วก็เปลี่ยนไปตามความรู้สึก ตามเทรนด์ ตามฤดู ตามสถานที่ต้องไป
บวกกับการเข้ามาของ E-commerce ยิ่งทำให้การซื้อเป็นเรื่องที่ง่ายยิ่งขึ้น
Fast fashion อุตสาหกรรมถลุงโลก
รู้หรือไม่ว่า ?
การผลิตเสื้อ 1 ตัว ต้องใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตร หรือเทียบเท่ากับปริมาณน้ำที่คนหนึ่งสามารถใช้ได้ถึง 2.5 ปี
ไม่เพียงแต่น้ำที่ใช้ถูกใช้เท่านั้น การจะปลูกฝ้ายก็จำเป็นต้องมีที่ดิน ทำให้ที่ดินมากมายจึงถูกแปรเปลี่ยนเป็นทุ่งฝ้าย และการที่จะทำให้ฝ้ายเติบโตได้ดี ผลผลิตดี
ก็คงหนีไม่พ้นการใช้ปุ๋ยสารเคมีและยาฆ่าแมลงในปริมาณสูง
ส่วนในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คงหนีไม่พ้นสัตว์เล็ก ๆ อย่าง แมลง นก หนู และสัตว์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัย หรือ อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปยากต่อการอยู่อาศัย จนสุดท้ายก็ต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย หรือ สูญพันธุ์ไปในที่สุด
1
ในทุก ๆ ปี อุตสาหกรรมเสื้อผ้าปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 1.2 พันล้านตัน
ซึ่งมาจากกระบวนการผลิตและการขนส่ง
ไมโครพลาสติกจากเสื้อผ้าปนเปื้อนลงสู่สิ่งแวดล้อมผ่านการซัก
ขยะเสื้อผ้ากว่า 18.6 พันล้านตันถูกทิ้งลงหลบฝังกลบ ต้องสูญเสียพื้นที่เพื่อใช้สำหรับหลุมฝังกลบ เกิดน้ำชะล้างขยะปนเปื้อนลงแม่น้ำ ส่งกลิ่นเหม็นบริเวณโดยรอบ แหล่งรวมเชื้อโรค
ดังนั้นค่านิยม ทัศนคติ ที่มองว่าการใส่เสื้อผ้าซ้ำ ดูไม่ทันสมัย เชย แต่งตัวไม่เป็น
ไม่มีเงิน ควรจะหมดไป
การตัดสินคนจากเสื้อผ้าที่สวมใส่ไม่ใช่การตัดสินที่ถูกต้องเสมอไป
เพราะการใส่เสื้อผ้าซ้ำถือเป็นเรื่องดีด้วยซ้ำไป เนื่องจากเรามีส่วนในการลดการใช้ทรัพยากรในการผลิตเสื้อผ้า ไม่สร้างขยะที่เกิดจากการทิ้งเสื้อผ้าเก่าที่ไม่ใส่ที่ชอบ
ข้อคิดจากเรื่องเล่าคนเข้าป่า : ทุกอย่างนั้นมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอ แล้วเสื้อผ้าที่เราจ่ายไปนั้นคุ้มราคากับสิ่งที่สูญเสียแล้วหรือยัง ?
เรียบเรียงโดย : เรื่องเล่าคนเข้าป่า
โฆษณา