ถามเหมือนกลัวโสด หรือไม่ก็กลัวมีคู่ ชีวิตไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบ 0 or 1
true or false ทุกอย่างเป็นเรื่องชั่วคราว
2ถูกใจ
149รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...