เคยทำงานองค์กรต่างประเทศ 15 ปี และ organizer 13 ปี ทั้งสองแห่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง ที่แรกรับผิดชอบระดับประเทศเหนื่อยน้อยแต่เครียด ที่สองรับผิดชอบงานของแต่ละที่ ลูกค้าไม่เหมือนกัน วุ่นวาย เหนื่อยมาก ทั้งกายและจิตใจ แต่ได้เรียนรู้อะไรเยอะกว่า
โฆษณา