ถ้าที่ไหนงานสบาย เงินดี เพื่อนร่วมงานดี มีความสุขในการทำงาน จะทำได้ไม่เกิน 1 ปี บริษัทนั้นจะเจ๊ง จนต้องปิดกิจการ ทุกครั้งไป
ถ้าที่ไหน งานลำบาก เงินเดือนน้อย เพื่อนร่วมงานแย่ ไม่มีความสุขในการทำงาน
ถึงบริษัทอยู่รอด แต่ดิฉันก็ไม่รอด
จะอยู่ไม่เกิน 1 ปีเหมือนกัน...เป็นอย่างนี้วนไป
จนที่ทำงานสุดท้าย อดทนทำได้ถึง 5 ปี
แต่ก็ต้องลาออกอยู่ดี เพราะป่วย...
โฆษณา