1 ต้องผ่านความยากลำบาก
2 ต้องผ่านการอบ
3 ต้องผ่านการโดนด่า
4 เราต้องปรับปรุงแก้ไขตัวเอง
5 สักวันเราต้องสำเร็จ 😘
  • 3
โฆษณา