ผ่านเรื่องไม่รู้ประสีประสา และเรื่องที่โง่เง่าที่ไม่สมควรโง่ค่ะ แต่ล้วนแล้วคือประสบการณ์ของชีวิตค่ะ
โฆษณา