17 ต.ค. 2021 เวลา 11:46 • ประวัติศาสตร์
ราชวงศ์ปราสาททองเริ่มต้นด้วยการยึดอำนาจ
และจบลงด้วยการถูกยึดอำนาจ
3
เนื่องจากอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาไม่ได้กำหนดวิธีการสืบทอดลำดับการปกครองไว้อย่างแน่ชัด จึงทำให้เกิดการแย่งชิงราชสมบัติบ่อยครั้ง
3
จนมีถึง 5 ราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา
3
ภาพจากละครบุพเพสันนิวาส
แรกสุดพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรอยุธยาขึ้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ราชวงศ์อู่ทองถูกตั้งชื่อขึ้นตามพระนามของพระเจ้าอู่ทอง ถือเป็นราชวงศ์ที่หนึ่งแห่งกรุงศรีอยุธยา
3
เรียงลำดับราชวงศ์ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยาได้ดังนี้
1.ราชวงศ์อู่ทอง
2.ราชวงศ์สุพรรณภูมิ
3.ราชวงศ์สุโขทัย
4.ราชวงศ์ปราสาททอง
5.ราชวงศ์บ้านพลูหลวง
1
น่าสนใจว่าราชวงศ์ปราสาททองเริ่มต้นด้วยการยึดอำนาจ และจบลงด้วยการถูกยึดอำนาจเช่นกัน
4
สมเด็จพระเจ้าปราสาททองพระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ปราสาททอง แต่เดิมเป็นเจ้าพระยากลาโหมในสมัยพระเจ้าทรงธรรมแห่งราชวงศ์สุโขทัย
เจ้าพระยากลาโหมได้ยึดอำนาจพระเจ้าทรงธรรมและแต่งตั้งพระราชโอรสองค์รองของพระเจ้าทรงธรรมขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดิน
1
ต่อมาเจ้าพระยากลาโหมได้ชิงราชสมบัติจากพระราชโอรสของพระเจ้าทรงธรรมอีก 2 พระองค์ คือ
สมเด็จพระเชษฐาธิราชและสมเด็จพระอาทิตยวงศ์
1
จากนั้นเจ้าพระยากลาโหมจึงยกตนเองขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง พระมหากษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์ปราสาททอง เมื่อ พ.ศ.2172
(จากหนังสือเจ้าชีวิตที่เขียนโเยพระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์เขียนไว้ว่าเจ้าพระยากลาโหมได้ปลงพระชนม์พระเจ้าแผ่นดินแห่งราชวงศ์สุโขทัยถึงสองพระองค์)
1
ราชวงศ์ปราสาททองเป็นราชวงศ์ที่ 4 ที่ปกครองกรุงศรีอยุธยา มีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียง 4 พระองค์เท่านั้น คือ
3
1.สมเด็จพระเจ้าปราสาททอง
2.สมเด็จเจ้าฟ้าไชย
3.สมเด็จพระศรีสุธรรมราชา
4.สมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช หนึ่งในพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์ปราสาททอง ก็ยึดอำนาจมาจากพระเจ้าแผ่นดินคนก่อนเช่นกัน
1
ในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ถือเป็นยุคทองที่กรุงศรีอยุธยารุ่งเรืองที่สุด
1
แต่สุดท้ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็ถูกยึดอำนาจจากพระเพทราชาปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงเช่นกัน ถือเป็นการสิ้นสุดราชวงศ์ปราสาททอง
1
ราชวงศ์ปราสาททองปกครองกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่
พ.ศ. 2172 - พ.ศ. 2231 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 59 ปี
ทำไมตอนเรียนจำอะไรไม่ได้เลย
จะเล่าอะไรให้ฟัง
17 ต.ค.64
3
โฆษณา