1.ปัญหาและอุปสรรค
2.การอดทนอดกลั้น
3.การพัฒนาตนเอง
4.การอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
5.สู้กับจิตใจของตัวเอง
6.คนคิดต่าง
7.ชั้นเชิงเล่ห์เหลี่ยมของคน
...อื่น มากมาย สาวสวย หนุ่มหล่อ เพื่อนแท้ เพื่อนเทียม ศึกษาเอาครับ เส้นทางเดินชีวิตของคนเราแตกต่างกัน...
  • 2
โฆษณา