- เคยเอาไปใช้ฉายภาพทับตัวแบบ เพื่อถ่ายภาพอีกทีหนึ่ง ดังนั้น คิดว่าการเอาไปใช้ฉายภาพซ้อนในสถานทึ่เพื่อทำงานสร้างสรรค์ ก็ได้ และน่าจะมีอีกหลายวิธี
- อีกครั้งนึง ได้ทำงานวาดภาพขนาดใหญ่บนฝาผนัง การร่างภาพบนพื้นทึ่ขนาดใหญ่โกยตรง เป็นรื่องยากมาก ก็ใช้วิธีร่างภาพแล้วสแกน เสร็จแล้วฉายออกโปรเจคเตอร์ไปบนผนัง ก็ทำให้ทำงานง่ายขึ้น
4 ถูกใจ
100 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา