18 ต.ค. 2021 เวลา 02:14 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
- เคยเอาไปใช้ฉายภาพทับตัวแบบ เพื่อถ่ายภาพอีกทีหนึ่ง ดังนั้น คิดว่าการเอาไปใช้ฉายภาพซ้อนในสถานทึ่เพื่อทำงานสร้างสรรค์ ก็ได้ และน่าจะมีอีกหลายวิธี
- อีกครั้งนึง ได้ทำงานวาดภาพขนาดใหญ่บนฝาผนัง การร่างภาพบนพื้นทึ่ขนาดใหญ่โกยตรง เป็นรื่องยากมาก ก็ใช้วิธีร่างภาพแล้วสแกน เสร็จแล้วฉายออกโปรเจคเตอร์ไปบนผนัง ก็ทำให้ทำงานง่ายขึ้น
โฆษณา