สิ่งที่ลำบากที่สุด อาจจะไม่ใช่การทำงาน เพราะสิ่งที่ลำบากที่สุดในการทำงานก็คือ คนมากกว่าครับ..
โฆษณา