18 ต.ค. 2021 เวลา 06:48 • หุ้น & เศรษฐกิจ
ผมเองไม่เคยลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์เลย แต่ขออนุญาตเสนอข้อแนะนำจากคุณลุงที่ท่านมีมูลค่าในการลงทุนของกิจการที่ท่านและทีมงานดูแลอยู่ รวมๆแล้วอาจเปรียบเทียบได้กับสัดส่วนใหญ่ๆของ GDP ของประเทศเล็กๆบางประเทศในโลกได้ครับ
คุณลุงท่านนี้คือ คุณ Warren Buffett ท่านได้กล่าวกับสื่อแห่งหนึ่งเป็นคำแนะนำไว้ว่า จงลงทุนกับตัวของท่านเอง หรือ Invest In Yourself
และถ้าผมเข้าใจไม่ผิดท่านมีคำกล่าวอีกคำว่า The More you learn, The more you earn
2
ซึ่งผมมองว่า การลงทุนกับตัวเองด้วยการเรียนรู้นั้น เราน่าจะบริหารความเสี่ยงได้ง่ายกว่าโดยเริ่มจากสิ่งที่เราชอบจริงๆครับ
ผมขออนุญาตแนะนำหนังสือเล่มโปรดของคุณลุงให้ครับ
โฆษณา