ก็จะจำไว้ว่า ทีหลังอย่าเดินใกล้ๆ บริเวณที่มีน้ำขัง เพราะอาจจะทำให้มีโอกาส เปียกได้ และ เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น เมื่อเจอแอ่งน้ำ
โฆษณา