วันนี้ในอดีต. : 18 ตุลาคม 2347 : วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ทรงทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่บ้านหว้ากอได้อย่างแม่ยำ ภายหลังจึงมีการยกย่องพระองค์เป็น “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย “
และในปี 2525 ได้กำหนดให้วันที่ 18 ตุลาคม ของทุกปีเป็น "วันวิทยาศาสตร์ไทย"
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
97 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา