ใช้เงินที่มีซื้อของกินแพงๆที่ชอบเยอะๆ แล้วพยายามอยู่แต่ในบ้านค่ะ เพราะเมื่อถึงวันสุดท้าย ผู้คนคงแตกตื่นมาก บางคนที่เก็บกดอาจจะคิดว่า กฎหมายคงไร้ประโยชน์เพราะจะตายๆกันอยู่แล้ว อาจจะก่อจลาจล ยิงกราด ขับรถชนคนไปทั้ว เพราะ
ไหนๆจะตายแล้วขอตายอย่างสงบศพสวยๆในบ้านดีกว่าค่ะ😊
โฆษณา