18 ต.ค. 2021 เวลา 18:14 • วิทยาศาสตร์ & เทคโนโลยี
ความคิดส่วนตัว ผมคิดว่า โลกที่เราอยู่คือมิติหนึ่ง
ส่วนการที่ทุกศาสนา คนหลากเชื้อชาติมีความคิดเกี่ยวกับนรก สวรรค์ คล้ายกัน คงเป็นเพราะ นรก สวรรค์ เองก็เป็นอีกมิติ หรืออาจมีหลายมิติ ไม่ก็อาจจะเป็นอีกจักรวาลนึง ซึ่งการจะเดินทางไปได้ คงต้องตายไป เหลือแค่พลังงานจิต หรืออาจต้องรอเทคโนโลยีในอนาคตที่ค้นหาคำตอบของจักรวาลว่าแท้จริงแล้วคืออะไร เราอาจจะเข้าใจมากขึ้น
โฆษณา