19 ต.ค. 2021 เวลา 08:20
ผมขอยกคำกล่าวนี้ให้เป็น The Quote to Live by เลยครับ
The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way.
Marcus Aurelius
ถ้าแปลตามอำเภอใจของผม ผมมองว่าจงแปลงอุปสรรค์ให้เป็นทางลัดสู่เป้าหมายครับ
ท่าน Marcus Aurelius คือจักรพรรดิแห่งกรุงโรมครับ ท่านใช้เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตอยู่ในสนามรบ เมื่อใดที่ท่านมีเวลาท่านจะจดบันทึกส่วนตัวของท่านและในเวลาต่อมา บันทึกนี้ได้กลายมาเป็นหนังสือที่ชื่อว่า Meditations (ในที่นี้เข้าใจว่าไม่ได้หมายถึงการนั่งสมาธิครับ)
แนวคิดของท่านสามารถเชื่อมโยงได้ถึงปรัชญาที่เรียกว่า Stoicism ครับ ว่ากันว่าเป็นแนวคิดที่แม้แต่ท่าน Nelson Mandela และผู้นำในหลากหลายวงการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของท่านเหล่านั้น
ครับ
1
โฆษณา