มีความเป็นส่วนตัว และตัดปัญหาค่าใช่จ่ายที่มันไม่สมเหตุสมผลกับการอยู่ร่วมกับคนหลายคนค่ะ
  • 1
โฆษณา