ไม่ต้องสนใจ ผู้ใหญ่แบบนั้น คือพวกหัวโบราณ และจริงๆแล้ว ผู้ใหญ่ หรือคนสูงอายุ ก็เป็นแบบนี้มาทุกยุค
42 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา