คำว่าสมาธิ สำหรับเพื่อนๆคืออะไร ใครเคยนั่งสมาธิบ้าง อยากรู้ว่าพวกเราเข้าใจคำว่าสมาธิอย่างไร ?
คำถามนี้ถูกลบ
ผมแถมสติให้ด้วยครับ
1) สมาธิคือจิตที่จดจ่อต่อสิ่งเดียว ณ เวลาใดๆ
2) สติคือการรู้สภาพของ
2.1) กาย - คุณกำลังยืน, นอน, นั่ง, เดิน, ร้อน, เย็น, นุ่ม, แข็ง, ฯลฯ
2.2) เวทนา - สุข, ทุกข์, เฉยๆ
2.3) จิต - โลภ, โกรธ, หลง
2.4) ธรรม - ทุกอย่างที่ใน 2.1) ถึง 2.3) ไม่เที่ยงมีการแปรปรวน เป็นของเกิดดับ
ข้อ2 นั้นสรุปเรียกว่า สติปัฏฐานสี่ ครับ
เมื่อเรามีสติมองเห็นความไม่เที่ยง เราจะถอนจิตออกจากความยึดมั่นถือมั่น และถ้าเราทำได้ เราก็จะกลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานครับ
โฆษณา