21 ต.ค. 2021 เวลา 14:30 • ความคิดเห็น
ยุคปัจจุบันไม่พอครับ เพราะสินค้าอื่นๆราคาสูง แม้จะทำอาหารหรือคดข้าวห่อทุกมื้อ แต่เชื่อเถอะค่าใช้จ่ายๆอื่นๆอีก เช่น ค่าบ้าน ค่ารถ ค่าเช่าต่างๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าดูแลพ่อแม่ น้ำมันรถ ...
...แต่อยากได้ค่าแรงสูงก็ต้องพัฒนาฝีมือ จะได้อยู่ในบริษัทที่มีสวัสดิการและค่าแรงสูง ถ้าขี้เกียจจะเอาเงินเดือนสูง นายจ้างก็คงไม่ไหวเช่นกันครับ...
โฆษณา