21 ต.ค. 2021 เวลา 14:46 • ไลฟ์สไตล์
ท้องฟ้าต้องคู่กับทะเลและภูเขาครับ ทุกอย่างช่วยส่งเสริมกันและกัน ทำให้ผลลัพท์ออกมาสมบูรณ์และสวยงามครับ
การใช้ชีวิตและการทำงานก็เช่นเดียวกันครับ
โฆษณา