21 ต.ค. 2021 เวลา 15:11 • ครอบครัว & เด็ก
อยู่ที่ทัศนคติของคนคนนั้น เพราะบางคนเกลียดแฟนเก่าก็ไปลงกับลูก เพราะหน้าคล้ายสามีเก่าหรือนิสัยคล้ายสักอย่างตามพันธุกรรม ก็เลยอยากลืมแต่กลับต้องเจอ เป็นไปได้หมดครับ แต่เหนือสิ่งอื่นใดอยู่ที่นิสัยใจคอและกมลสันดานของผู้หญิงคนนั้นด้วย บางคนมีสามีใหม่ จะได้มาช่วยเลี้ยงดูแลลูก ชีวิตจะได้ไม่ลำบาก นานาจิตตังครับ ไม่ว่ากัน
โฆษณา