22 ต.ค. 2021 เวลา 08:55 • ไลฟ์สไตล์
พอมองท้องฟ้าที่มีเมฆจะขาวหรือดำ จะมืดหรือสว่าง เราสามารถสร้างจินตนาการตามที่สายตาเราเห็นได้ แล้วเราก็จะเหม่อมองท้องฟ่าได้ไม่มีสิ้นสุด เราวิ่งไล่ตามท้องฟ้าได้ทั้งโลก และเราได้เรียนรู้ว่าท้องฟ้าเหมือนกัน แต่สิ่งที่เราเห็นบนฟ้านั้นไม่เหมือนกัน
โฆษณา