ยิ้มสิคะเชื่อสิคนที่จากไปไม่ได้ต้องการเห็นความเศร้าในแววตาของคุณหรอ แต่กลับกันเขาอยากเห็นคุณก้าวเดินไปข้างให้ได้ คุณอย่ามัวเศร้าใจไปเลยคิดเสียว่ามีพบก็ต้องมีจากไม่ว่าวันนี้หรือวันข้างหน้ายังไงมันก็ต้องมาถึงอยู่ดี คุณต้องยิ้มสิเขาจะได้หมดห่วงแล้วคุณ ก็จะต้องก้าวเดินต่อไป
สู้ ๆ นะ 😁😁😁
โฆษณา