22 ต.ค. 2021 เวลา 16:17 • ความคิดเห็น
สุขอยู่ที่ปัจจุบันค่ะ
- ทำงานเสร็จ ชื่นใจ
- ทำยังไม่เสร็จ รอให้ถึงวันพรุ่งนี้ทำต่อ
- เหนื่อย ลองตามลมหายใจ สุขที่ยังหายใจอยู่
- หายเหนื่อย นั่งพัก มีลมโชยมาต้องตัว สุขที่ได้สัมผัสลม
..
โฆษณา