นึกขอบคุณหลาย ๆ อย่างที่เคยอยู่ด้วยกัน ขอบคุณที่ทำความดีด้วยกันมา ขอบคุณที่เข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันช่วงเวลาหนึ่ง ขอบคุณที่ให้ได้เรียนรู้หลายอย่างเลยเพื่อเอามาพัฒนาตน และนึกว่าหากมีโอกาสได้พบเจอกันอีก ก็ขอให้ได้มาทำความดีร่วมกันนะ ประมาณนี้ครับ 🙂
โฆษณา