การออกจากความคิด เข้าสู่ความว่าง ได้ตลอด
ความสามารถที่เมื่อเจออะไรที่ไม่คาดคิด รึประสบสิ่งที่ไม่น่าพอใจ แล้วมีใจที่ไม่กระเพื่อมออกจากความสงบและความว่าง อันเป็นแก่นปกติแห่งใจ นี่คือจุดสุดยอดของความสุขถาวร
1 ถูกใจ
60 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา