23 ต.ค. 2021 เวลา 05:19 • ธุรกิจ
ตอนที่ 6 : #3เทรนด์หลักลุยตลาดจีนด้วยสื่อดิจิทัล2021 #ยุคNewNormal | #ตัวอย่างแผนสื่อสารในจีน
🚩 ตัวอย่างการพัฒนาแผนการสื่อสารดิจิทัลในจีน ฉบับเร่งด่วน
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้าหรือแบรนด์
a. ผู้บริโภคจีนใครบ้างที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ของแบรนด์และมีพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
b. กำหนดชื่อเมืองตลาดหลัก และชื่อเมืองตลาดรอง ที่ต้องการเข้าไปในจีน
2. การปรับแผนงานให้เหมาะสม
a. รูปแบบของโฆษณา หรือเนื้อหา ให้เลือกในตำแหน่งและขนาดที่มั่นใจว่าสามารถมองเห็นรายละเอียดจำเป็นได้ครบถ้วนในเวลาอันสั้น
b. วางแผนสื่อสารซ้ำ retargeting ที่แตกต่างกันในกลุ่มเป้าหมาย เช่น ใครเคยเข้ามาอ่านหรือคลิกชม จะได้เห็นข้อมูลซ้ำแบบที่ 1 ใครที่บันทึกสินค้าของแบรนด์ไว้ในตระกร้าจะได้เห็นข้อมูลแบบที่ 2 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจ
c. จัดส่งข่าวหรือข้อมูลหรือ Banner โฆษณา เพื่อกระตุ้นการรับรู้หรือยอดขายเพิ่มเติมที่ Toutiao และ Tencent News ซึ่งเป็นเว็บยอดนิยมที่รวบรวมข่าวต่าง ๆ ให้ผู้บริโภคชาวจีน
d. ตรวจสอบพฤติกรรมออนไลน์ที่เกิดขึ้นในช่วงกลางวัน และช่วงเย็น เพื่อเตรียมพร้อมหรือปรับให้เหมาะสม
e. มุ่งเน้นการสื่อสารในเมืองที่เป็นตลาดหลักก่อนเมืองที่เป็นตลาดรอง
🚩 สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำอีกครั้ง สำหรับ #การสื่อสารในตลาดผู้บริโภคในประเทศจีน คือ การตรวจสอบ วิจัยและศึกษาข้อมูลเชิงลึกก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้น นำข้อมูลต่าง ๆ มาแปลงเป็นตัวเลขหรือพฤติกรรมสำคัญเพื่อให้สามารถประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยเลือก Paltform รวมทั้ง ควรตรวจสอบและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขได้อย่างเหมาะสม เพราะตลาดประเทศจีนใหญ่มาก เปลี่ยนแปลงไวเช่นกัน มีโอกาสสำเร็จและล้มเหลวมากเท่า ๆ กัน ดังนั้น การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ตลาดอย่างมืออาชีพ จะเป็นทางรอดและลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ดีที่สุด
เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่กำลังจะเปิดตลาดและสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายในประเทศจีนครับ
เอกสารอ้างอิง
Meltwater (2021). Demystifying China's Digital Media Landscape. Webinar on June 23, 09.00AM Bangkok Time.
สามารถติดตาม PR Matter จากช่องทางอื่นๆ ได้ที่
โฆษณา