23 ต.ค. 2021 เวลา 11:10 • ความคิดเห็น
ไม่มีว่าไม่เหนื่อย ไม่มีว่าไม่ท้อ ทุกข์สุขปนกันไป นี่แหละชีวิตไง
แต่ละปีได้เรียนรู้คุณค่าของการเติบโต ได้รู้สึกหวงเวลาแต่ละนาที ไม่อยากให้เสียเปล่า
โฆษณา