23 ต.ค. 2021 เวลา 13:26 • ความคิดเห็น
ความทุกข์ความสุขมันแยกกัน การยิ้มในเวลาทุกข์ก็อาจจะไม่ได้แปลว่ามีความสุขหรอก แต่เพราะมันมีกำลังใจบางอย่างเข้ามาเติมในชั่วขณะ
โฆษณา