การพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์ PV จะยังคงทำลายสถิติ โดยการเพิ่มกำลังการผลิตประจำปีถึง 162 GW ภายในปี 2565
– เกือบ 50% สูงกว่าระดับก่อนการระบาดของโรคในปี 2019
- การเติบโตของโลกคิดเป็น 90% ในปี 2020 เป็น 114 GW
-การเติบโตประจำปีในตลาดพลังงานหมุนเวียนของจีน จะชะลอตัวลงเพราะได้เร่งส่งมอบก่อนหมดเงินอุดหนุน
-การเติบโตของกำลังการผลิตของยุโรปเร่งขึ้นด้วยการสนับสนุนนโยบายเพิ่มเติมและตลาด PPA ขององค์กรที่กำลังเฟื่องฟู เนื่องจากต้นทุน PV ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง
-การเติบโตในสหรัฐอเมริกายังดีอย่างต่อเนื่อง จากการขยายเครดิตภาษีของรัฐบาลกลาง เป้าหมายการลดการปล่อยมลพิษของสหรัฐฯ ใหม่และร่างกฎหมายโครงสร้างพื้นฐาน (หากผ่าน) จะเพิ่มการขยายปริมาณพลังงานหมุนเวียนหลังจากปี 2022
-การเติบโตในอินเดียในปี 2020 จะลดลงเกือบ 50% จากปี 2019 แต่คาดว่าประเทศจะสร้างสถิติใหม่สำหรับการขยายพลังงานหมุนเวียนในปี 2564 และ 2565
Source Renewable Energy Market Update Outlook for 2021 and 2022 IEA
  • 2
โฆษณา