เป็นวิชาที่ดีมากค่ะ ทำให้เข้าใจโลก สังคม และเศรษฐกิจในทุกระดับ เป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรและพฤติกรรม ดังนั้นจึงเป็นวิชาที่ยาก
1ถูกใจ
73รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...