คิดว่าเป็นศาสตร์ที่สวยงามค่ะ และคิดว่าตัวเองคิดถูกที่ตัดสินใจเลือกเรียนมาตั้งแต่ต้น
หลายคนที่เรียนเศรษฐศาสตร์ครั้งแรกอาจรู้สึกว่าเศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่ง่าย พูดถึงเรื่องที่รู้กันอยู่ เป็นเรื่อง Common Sense แต่เสน่ห์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงอยู่ที่การใช้เหตุใช้ผลภายใต้ข้อสมมุติต่างๆ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ หลายคนอาจไม่ทราบว่าเศรษฐศาสตร์เป็นรากฐานที่แท้จริงของการเกิดขึ้นของ วิชาการตลาด การบริหารธุรกิจ และการจัดการด้วยค่ะ
วิชานี้ ยังคงท้าทาย เป็นตัวปลูกฝังแนวคิดทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม และจะยังคงอยู่ต่อไปอีกในอนาคต
3ถูกใจ
131รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...