23 ต.ค. 2021 เวลา 16:58 • ความคิดเห็น
คำนี้เป็นคำที่พูดง่าย แต่ทำยากครับ หลายคนพยายามหักห้ามใจไม่ให้คาดหวัง มันเหมือนเป็นการสร้างกลไกทางจิตวิทยา หลอกตัวเองไป
กลับกัน ↩️ มุมมองผม เปลี่ยนจาก"ไม่คาดหวัง" ⏩➡️มาเป็น "ยอมรับว่าทุกอย่าง มีเปลี่ยนแปลง" น่าจะดีกว่านะครับ 🧡✌️
โฆษณา