สำหรับผม สถานที่เป็นศาลาที่บ้านครับมองเห็นวิวเขียวๆ สบายใจดีครับ ส่วนบุคคลคือเพื่อนและครอบครวครับ
1ถูกใจ
113รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...