23 ต.ค. 2021 เวลา 18:35 • ความคิดเห็น
สำหรับผม สถานที่เป็นศาลาที่บ้านครับมองเห็นวิวเขียวๆ สบายใจดีครับ ส่วนบุคคลคือเพื่อนและครอบครวครับ
โฆษณา