23 ต.ค. 2021 เวลา 21:02 • ความคิดเห็น
ความเศร้าทำให้กล้ามเนื้อมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงก็จริง แต่ไม่ถึงขั้นทำให้มันเป็นอัมพาตครับ ต้องช็อกมากๆ หรือหวาดกลัวสุดๆ กล้ามเนื้อถึงจะเป็นอัมพาตโดยฉับพลันครับ I Guess
โฆษณา