เพราะเราไม่จำเป็นต้องแบกความทุกข์ไว้ตลอดเวลา เราอาจทุกข์อยู่กับเรื่องนึง แต่เรามีภาระกิจอื่นๆที่ต้องทำ มีบทบาทอื่นๆที่ต้องแสดง ก็ต้องทำไปตามบทที่ต้องแสดงตอนนั้น
  • 1
โฆษณา