อย่ามีแฟน หาแค่คู่ขา แฟนความรับผิดชอบมันเยอะ ดูแลสารทุกข์สุกดิบ ถ้าคิดแค่ Sex ก็หาแค่ Sex หาคนที่ชอบเหมือนกัน รสนิยมเดียวกัน
โฆษณา