การลงทุนมีความเสี่ยง
การออม ออมอย่างไรให้เงินเรา(มีมูลค่าสูงขึ้นหรืออย่างนัอยๆก็ไม่ลดลง)
เช่น ข้าว10บาท ออมไป5ปี+++ ข้าวจานล่ะ50บาท ทำไงดีเมื่อตัองใช้เงินออมยามทำงานไม่ได้
😂มามโนให้ฟัง ขำๆ อย่าเชื่อค่ะ😂
  • 2
โฆษณา