เราจะพบความมั่งคั่งและร่ำรวย​ จากการลงทุนในทรัพย์สิน​และตัวเอง(ความรู้+วินัย+ทัศนคติ)​ครับ​ แต่เริ่มต้นจากทัศนคติและวัตถุประสงค์​การออม​ ย่อมส่งผลแตกต่างกัน​ ตั้งแต่ต้นถึงปลาย
ท้ายสุดแล้ว​ เราไม่อาจถมช่องว่างในใจด้วยวัตถุ​ใดๆในโลก​ หากเพราะสุขอยู่ใกล้เมื่อพอ(พอดี​ พอควร​ พอเหมาะ​ พอแก่กาล)​
  • 1
โฆษณา