เป็นอารมณ์ที่เราไม่รู้อยาก เสียหรือยอมรับผลที่อาจจะออกมาลบได้
เช่น อยู่ในสถานะเพื่อน แล้วไม่กล้าบอกความรู้เพราะกลัวเสียเพื่อน
ไม่กล้าลาออกจากงาน เพราะกลัวเสียรายได้
safe zone เกิดขึ้นได้ทุกสถานการณ์และเหตุการณ์ ที่เราไม่กล้าตัดสินใจ นั่นคือ safe zone ของเรา
2ถูกใจ
122รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...